гр. Враца бул. "Втори юни" №66

Изп. директор: тел.: 092/92-30-39 ; факс: 092/ 92-30-72

PCR лаборатория: 0887 006 784

Изп. директор: mbal_vratsa@mbalvratsa.bg

Юрисконсулт: law@mbalvratsa.bg