16.06.2024 г.

Вътрешни правила за обработване на жалби и сигнали за корупция в МБАЛ 'ХРИСТО БОТЕВ' АД

  12:48, 22 Mar 23
Вътрешни правила за обработване на жалби и сигнали за корупция в МБАЛ \'ХРИСТО БОТЕВ\' АД

Вътрешни правила за обработване на жалби и сигнали за корупция в МБАЛ 'ХРИСТО БОТЕВ' АД