14.07.2024 г.

ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЛАСТ ВРАЦА; ДО МЕДИИТЕ - ОТНОСНО ПЕДИАТРИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ КЪМ МБАЛ 'ХРИСТО БОТЕВ' АД гр. ВРАЦА

  07:44, 01 Sep 23
ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЛАСТ ВРАЦА; ДО МЕДИИТЕ - ОТНОСНО ПЕДИАТРИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ КЪМ МБАЛ \'ХРИСТО БОТЕВ\' АД гр. ВРАЦА

 

ДО ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЛАСТ ВРАЦА; ДО МЕДИИТЕ

 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЛАСТ ВРАЦА,

Съществуването на Отделение по педиатрия е приоритетна задача за ръководството на МБАЛ „Христо Ботев“ АД Враца. Демонстративното напускане на лекарския екип на отделението ни постави пред сериозно предизвикателство. След проведени безброй разговори и срещи успяхме да осигурим минимално необходимите двама лекари със специалност педиатрия и един лекар без специалност, но с опит в областта на педиатрията и спешната медицина. Назначаването на новия лекарски състав и сключването на анекс с РЗОК Враца ще отнеме технологично време, но очаквам от 11.09.2023г. отделението да заработи с новия екип.

Медицинското обслужване на децата в отделенията по Хирургия, Ортопедия, УНГ и останалите не е прекъсвано. Осигурено е и към момента.

УВАЖАЕМИ МЕДИИ,

Обръщам внимание, че МБАЛ „Христо Ботев“ АД Враца не е цирк. Достъпа до отделенията не е разрешен.

УМОЛЯВАМ ВИ, ОТ ИМЕТО НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ И НА ЦЕЛИЯ ЕКИП НА МБАЛ „ХРИСТО БОТЕВ“ АД ВРАЦА ДА НИ ОСТАВИТЕ ДА СИ ВЪРШИМ РАБОТАТА. ИМА ДОСТАТЪЧНО СВОБОДНИ ПЕДИАТРИ, С ЖЕЛАНИЕ ЗА МЕДИИНИ ИЗЯВИ.

АГРЕСИВНОТО МЕДИИНО ВНИМАНИЕ Е ЕДНА ОТ ПРИЧИНИТЕ, ИЗТЪКВАНА ОТ ЛЕКАРИТЕ, С КОИТО РАЗГОВАРЯХМЕ, ЗА НЕЖЕЛАНИЕТО ИМ ДА РАБОТЯТ ВЪВ ВРАЧАНСКАТА БОЛНИЦА.

С УВАЖЕНИЕ

Д-р Кети Ценова

Изпълнителен директор на МБАЛ 'Христо Ботев' АД гр.Враца