14.07.2024 г.

ДОКЛАДНА ДО СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА МБАЛ 'ХРИСТО БОТЕВ' АД

  12:50, 08 Sep 23
ДОКЛАДНА ДО СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА МБАЛ \'ХРИСТО БОТЕВ\' АД

ДО

СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА МБАЛ „ ХРИСТО БОТЕВ” АД ГР. ВРАЦА

ДОКЛАДНА

От

Д-р Кети Ценова, Изпълнителен директор

ОТНОСНО: Проблеми с Отделение по педиатрия на МБАЛ „Христо Ботев” АД- гр. Враца и ситуацията, която отключиха действията

УВАЖАЕМА Д-Р НЕШЕВА, УВАЖАЕМИ ПРОФ. ДИМИТРОВ,

На първо място държа да отбележа, че съм обидена лично от изказванията на Министър Хинков пред Областна администрация, регионални и национални медии и най-вече пред колегите ми, че съм лош мениджър, и също от това, че се хвърли изцяло вината за Детско отделение върху мен. Обидена съм и от разбирането, че за решаването на проблеми, съществуващи от десетилетия е достатъчна моята смяна, от липсата на каквото и да е съдействие за решаване на проблема от страна на M3. Обидно беше и демонстрираното отношение към мен при срещата с Министър Хинков и Г-жа Лучия Добрева в M3 на 31.08.2023г, което беше в разрез с доброто възпитание и добрия тон и не съответстваше на изискванията на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация. За това, въпреки подаденото тримесечно предизвестие ще се радвам, ако е възможно да бъде освободена по-рано от заеманата длъжност.

Хвърлих много работа за подобряване на състоянието на МБАЛ „Христо Ботев“ АД Враца. Има още много да се върши, но имам постижения, които държа да се отчетат:

 1. За момента съм единствения мениджър, от както лечебното заведение е акционерно дружество, който не е натрупал дълг, дори напротив, намалил го е.
 2. Поех ръководството на лечебното заведение на 10.10.2022г, като реално пълноправен ръководител /след проведен конкурс и решение на общо събрание на акционерите/ съм от 21.03.2023г.
 3. За посоченият период имам отработени 2 пълни тримесечия /какъвто е финансовия отчетен период/ - 1во и 2ро трим. 2023г. И двете тримесечия съм приключила с положителен финансов резултат.
 4. За същия период съм успяла да намаля задълженията на МБАЛ „Христо Ботев“ АД Враца с почти 1 млн. лева.
 5. При назначаването ми прихода от НЗОК на месец беше около 1,100 млн. - 1,200 млн. За тази година варира между 1,600 - 1,800 млн. лв.
 6. Към момента „МБАЛ - Христо Ботев” АД Враца няма наложени запори, няма задължения към НАП, няма неизплатени възнаграждения към служители. Задълженията към персонала, възлизащи към 31.12.2022г. на 2 071 515 лв. за натрупани неизползвани отпуски за изтекли години са намалени с 700 000лв. към края нам. август 2023г. тъй като създадох организация за използване на натрупаните дни.
 7. Не съм получавала финансова помощ от M3. Сама обслужвам кредитите.
 8. Състоянието на административната и деловодната дейност в МБАЛ „Христо Ботев“ АД Враца беше абсолютен батак /не знам друга подходяща дума/. Например лекарства, мед. изделия, канцеларски консумативи се купуваха без договори, или с договори, но без процедури по ЗОП. Почти всички обществени поръчки изготвяме за първи път.
 9. Заварих формирани заплати на административен персонал, с огромни диспропорции спрямо възнагражденията на висшия медицинския персонал (началници на отделения, лекари с една или две специалности), а също и спрямо заплатите на Изпълнителен директор и членове на СД. За две от тези длъжности съм разрешила въпроса, за останалите, предлагам промени в щатното разписание.

* Проблема в Отделение по педиатрия:

След безброй проведени срещи и разговори, към 29.08.2023г. съм намерила трима лекари:

Д-р Селма Ал Шахри - педиатър от ЦСМП София;

д-р Йоцка Йончева - педиатър, пенсионер, на основен трудов договор в ДКЦ Враца /общинска собственост/.

Д-р Сашо Александров - лекар без специалност, но с известен опит /преди време е работил в отделение по педиатрия и спешно отделение/.

Друг персонал: Мед. Сестри 11, санитари - 4.

С този персонал ще имаме възможност да работим на първо ниво на компетентност, съответно ще отпаднат повече от половинато от сключените до момента КП за Отделение по педиатрия.

Отделение по педиатрия до сега не заработваше такива средства, предложени са заради политическия и медиен натиск и неадекватната реакция на M3.

Моля за Вашето решение за определяне на такива възнаграждения в Отделение по педиатрия.

* Проблема с ниските възнаграждения в МБАЛ "Христо Ботев" АД Враца :

Коментирането на НИСКИТЕ основни възнаграждения в Отделение по педиатрия доведе до значително напрежение в болницата. Освен основните възнаграждения, в ОП са ниски и натовареността и приходите. За разлика от редица отделения, където възнагражденията също са ниски , но не и натовареността и приходите.

Поведението на настоящия екип на M3 по отношение на МБАЛ „Христо Ботев“ АД Враца доведе до дестабилизиране на лечебното заведение.

В допълнение на казуса с детско отделение се очертават още значителни проблеми:

 • От отделенията по хирургия и по нефрология, които работят при голямо натоварване и са основни структури за финансиране на болницата, постъпиха искания за възнаграждения, съответстващи на КТД, с намерения за напускане при неизпълнение. Последва и Докладна от Отделение по ортопедия, от Отделение по неврология и АГО.
 • От синдикатите също постъпи писмо за стартиране на разговори за подписване на КТД. Персоналът на болницата прие, че след като може да се предлагат по-високи заплати на едно отделение, такива се полагат и на другите. Насрочена е среща със синдикатите на 12.09.2023г. АГ специалистите обаче заявиха, че желаят 4 000лв. основни заплати. Отделение по неврология също смятат, че нивата по КТД вече не са актуални и не са съобразени нито с поскъпването на живота, нито с промените в минималната РЗ.

На практика всички отделения работят на минимума на изискванията за брой лекари. Напускането дори на един ще е проблем. Със сестрите положението е малко - по добро, но там пък недоволството е по - голямо.

За да потуша напрежението и желанието за напускане, съм обещала увеличение до нивата по КТД, за което очаквам Вашето решение.

Необходимо е да отбележа следните факти:

При заплати по КТД, ЛЗ ще разполага със значително ограничени средства за разплащане на текущи и просрочени задължения. Това при непроменена държавна политика ще доведе не след дълго до налагане на запори от по-големите длъжници. В резултат ще се затрудняваме с осигуряване на средства за изплащане на кредита и повишените заплати:

За м. август ФРЗ /заплата + клас/ с осигуровки е 924 302 лв.

Ако е по КТД сумата ще е 1 116 423 лв. Разлика 200 000 лв.

Тук не са включени извънреден труд, празнични, почивни дни, граждански договори и други доплащания за персонал.

> Персоналът има натрупани отпуски в значителен размер. Към края на м. август 2023г. са 16 684 дни неизползвани отпуски. Дължима сума 1 323 761 лв.

> При заплати по КТД дължимата сума към персонала ще стане 1 770 538 лв, което е увеличение с половин милион.

 • Обмислям /и обсъждам с вас/ различни механизми за повишаване на прихода от НЗОК. Надявам се да успеем да повишим заработката, но е необходимо да отбележа, че все още нямаме лимити за последно тримесечие от РЗОК.

В заключение, ако държавната политика по отношение на областните болници не се промени, сме поставени пред следните две възможности за закриване на болницата:

 • да не увеличим заплатите и персоналът да напусне в следващите 2-3 месеца;
 • да увеличим заплатите и да не можем да ги изплащаме.

Други въпроси които изискват решение на Съвета на директорите:

> Има постъпило предложение от отделение Клинична патология за промяна в ценоразписа на МБАЛ „Христо Ботев“ АД Враца, предлагам да се приеме;

> Както ви уведомих миналата седмица, от РЗИ Враца настояват за подаване на документи за промяна в разрешителното за дейност на лечебното заведение. Изготвили сме проект за съгласуване.

> Изготвено е ново щатно разписание, с промяна на длъжностите основно в администрацията на МБАЛ 'Христо Ботев' АД Враца.

С УВАЖЕНИЕ

Д-р Кети Ценова

Изпълнителен директор на МБАЛ 'Христо Ботев' АД Враца