16.06.2024 г.

Писмо от Министерство на здравеопазването адресирано до МБАЛ 'Христо Ботев' АД - гр. Враца относно предоставена безлихвена възмездна финансова помощ

  08:17, 13 Dec 23
Писмо от Министерство на здравеопазването адресирано до МБАЛ \'Христо Ботев\' АД - гр. Враца относно предоставена безлихвена възмездна финансова помощ