14.07.2024 г.

Писмо от Министерство на здравеопазването адресирано до МБАЛ 'Христо Ботев' АД - гр. Враца относно предоставена безлихвена възмездна финансова помощ 2

  11:38, 13 Dec 23