14.07.2024 г.

Отделение по Акушерство и гинекология със сектор Неонатология

Отделението по Акушерство и гинекология със сектор Неонатология към МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца е най-голямото звено във Врачански регион за оказване на родилна помощ, за профилактика, укрепване и подобряване на гинекологичното здраве и репродуктивната способност на женското население.

Началото на стационарната акушеро- гинекологична помощ във Враца става през 1939г.

ОАГ разполага с 25 легла + 9 за сектор Неонатология и самостоятелен операционен блок с две операционни зали- гинекологична и родилна.


Телефон:

0884 999 541;

0879 440 886

Началник отделение:

Д-р Росица Славейкова-Митова

Придобита специалност по "Акушерство и гинекология"
Старша акушерка:

Виолета Цветанова

магистър по УПГ, доктор по медицина