02.10.2023 г.

Обявление за поръчка

Обявление за прекратени позиции

Договор Медофарма ЕООД

  2018-03-28 08:49:58  

Свали
Договoр Екос Медика ООД

  2018-03-01 08:50:45  

Свали
Решение № 31/27.02.2018 г.

  2018-02-28 08:51:30  

Свали
Решение №32/27.02.2018 г.

  2018-02-28 08:52:20  

Свали
Решение за поправяне на техническа грещка

  2018-01-23 08:54:03  

Свали
Решение за прекратяване на процедура за обособени позиции

  2018-01-18 08:54:55  

Свали
Решение за определяне на изпълнител

  2018-01-18 08:55:45  

Свали
Доклад на комисията

  2018-01-18 08:56:39  

Свали
Протокол 3

  2018-01-18 08:57:18  

Свали
Протокол 2

  2018-01-18 08:58:01  

Свали
Протокол 1

  2018-01-18 08:58:40  

Свали
Съобщение за провеждане на жребий

  2018-01-09 08:59:28  

Свали
Разяснение

  2017-11-02 09:00:07  

Свали
Приложение 5а

  2017-10-30 09:00:45  

Свали
Приложения

  2017-10-30 09:01:25  

Свали
Техническа спецификация

  2017-10-30 09:02:10  

Свали
Документация

  2017-10-30 09:02:47  

Свали
Решение за откриване на процедураия

  2017-10-30 09:04:00  

Свали