02.10.2023 г.
Декларация Договор Панда ИП ЕООД ОП 4 и ОП 5

  2018-05-02 08:20:25  

Свали
Техническо предложение ОП 5 Договор Панда ИП ЕООД ОП 4 и ОП 5

  2018-05-02 08:21:16  

Свали
Техническо предложение ОП 4 Договор Панда ИП ЕООД ОП 4 и ОП 5

  2018-05-02 08:22:02  

Свали
Техническа цпецификация и ценови предложения Договор Панда ИП ЕООД ОП 4 и ОП 5

  2018-05-02 08:22:44  

Свали
Договор Панда ИП ЕООД ОП 4 и ОП 5

  2018-05-02 08:23:30  

Свали
Решение № 68 от 27.04.2018 г. за определяне на изпълнител

  2018-04-27 08:24:56  

Свали
Доклад на комисията

  2018-04-27 08:25:47  

Свали
Протокол 6

  2018-04-27 08:26:33  

Свали
Протокол 5

  2018-04-27 08:27:26  

Свали
Съобщение за повторно отваряне на ценовите предложения за ОП 2 и ОП 6

  2018-04-23 08:28:16  

Свали
Съобщение за повторно отваряне на ценовите предложения за ОП 2 и ОП 6

  2018-04-13 08:29:08  

Свали
Договор Заря 2000 ЕАД

  2018-03-29 08:29:57  

Свали
Решение за прекратяване на ОП 1

  2017-12-01 08:30:50  

Свали
Решение за определяне на изпълнител

  2017-11-28 08:31:44  

Свали
Доклад на комисията

  2017-11-28 08:32:34  

Свали
Проткол No 3

  2017-11-28 08:33:05  

Свали
Протокол No 2

  2017-11-28 08:33:49  

Свали
Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите предложения на участниците

  2017-11-07 08:35:29  

Свали
Проткол No 1

  2017-09-25 08:36:09  

Свали
Отговор на основание чл. 33 ал. 2 и 4 ЗОП на писмено запитване

  2017-08-14 08:37:10  

Свали
Ценово предложение Приложение № 5

  2017-08-14 08:37:51  

Свали
Изменени приложения към документацията

  2017-08-14 08:38:38  

Свали
Изменена документация за участие

  2017-08-14 08:39:23  

Свали
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

  2017-0-14 08:40:10  

Свали
Решение за откриване на процедура

  2017-07-28 08:42:54  

Свали
Обявление за поръчка

  2017-07-28 08:43:38  

Свали
Ценово предложение

  2017-07-28 08:44:21  

Свали
Техническа спецификация

  2017-07-28 08:45:12  

Свали
Приложения и проект на договор

  2017-07-28 08:45:45  

Свали
Документация за участие

  2017-07-28 08:46:27  

Свали