Образци

  2020-06-12 14:31:10  

Свали
Договор

  2020-06-12 14:31:10  

Свали
Документация за възлагане на обществена поръчка

  2020-06-12 14:31:13  

Свали
ЕЕДОП

  2020-06-12 14:31:13  

Свали
Обявление

  2020-06-12 14:31:13  

Свали
Решение за откриване на процедура

  2020-06-12 14:31:13  

Свали
Техническа спецификация

  2020-06-12 14:31:14  

Свали
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  2020-08-18 14:54:02  

Свали
Доклад

  2020-09-02 14:20:42  

Свали
Протокол

  2020-09-02 14:20:44  

Свали
Протокол 2

  2020-09-02 14:20:43  

Свали
Решение № 134

  2020-09-02 14:20:43  

Свали
Решение № 133

  2020-09-02 14:20:43  

Свали
Решение № 135

  2020-09-02 14:20:44  

Свали
Договор Siemens

  2020-12-22 23:18:09  

Свали
Обявление Siemens

  2020-12-22 23:18:01  

Свали
Обявление за възложена поръчка Siemens

  2020-12-22 23:18:12  

Свали